Kontakt Ce-Bra så tidligt som muligt i projektforløbet og få rådgivning om, hvordan brandsikkerhed kan indgå i arkitektens design, indfri dine ønsker og lovgivningens krav. Dette gælder uanset om projektet omfatter tilbygning, ombygning eller nybygning. 

TILBYGNING

Ce-Bra er certificeret brandrådgiver på tilbygninger, hvor der kræves brandtekniske tiltag. Vores erfaring og kendskab til lovgivningen gør os i stand til, at holde de brandtekniske tiltag på et minimum uden at gå på kompromis med brandsikkerheden. 

Ce-Bra analyserer, rådgiver og løser udfordringer, der har betydning for den færdige tilbygnings indretning, funktionalitet og kvalitet.

I forbindelse med tilbygningsprojekter analyserer Ce-Bra det konkrete projekt og tilpasser den nødvendige brandtekniske rådgivning og dokumentation , så det sikres, at tilbygningen opnår en acceptabel brandsikkerhed, som lever op til lovgivningen.

Ce-Bra kan håndtere alle størrelser tilbygninger, lige fra de små simple til mere komplekse tilbygninger, der kræver en fuld brandteknisk dimensionering.

NYBYGNING

Ce-Bra er certificeret brandrådgiver på nybyg. Brandrådgivernes erfaring og kendskab til lovgivningen medfører, at vi er i stand til at identificere de rigtige brandtekniske løsninger i overensstemmelse med bygherre, øvrige ingeniørdiscipliner, arkitekt og lovkrav.

Ce-Bra tilbyder certificeret brandteknisk rådgivning til alle typer af nybyggeri, uanset størrelse, kompleksitet og brandklasse.

Vi har fokus på at integrere den nødvendig og lovpligtige brandsikkerhed på en måde, som harmonerer med arkitektens design og bygherres ønsker til byggeriet. Vi bidrager aktivt til en god interaktion mellem brandrådgivningsdisciplinen og øvrige projekteringsdiscipliner i hele projektforløbet, og leverer den nødvendige brandtekniske dokumentation fra projektets indledende faser, til det endelige byggeri ibrugtages.

OMBYGNING

Ce-Bra er certificeret brandrådgiver ved ombygning, hvor der kræves brandtekniske tiltag. Vores erfaring og kendskab til lovgivningen betyder, at vi ved ombygningssager er i stand til at identificere og afgrænse, hvilke dele af det eksisterende byggeri der skal omfattes af den nødvendige brandtekniske dokumentation.

Ce-Bra afgrænser, hvad der skal opfylde gældende lovgivning, og hvad der kan betragtes som eksisterende godkendte brandtekniske forhold. Dette gælder uanset opførselstidspunktet eller status for eksisterende bygning, der ønskes ombygget. Denne grænseflade kan have stor betydning for ombygningsbudgettet, hvorfor vi tillægger det stor vigtighed i forbindelse med vores rådgivning.