Ce-Bra er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der leverer certificeret brandrådgivning i alle brandklasser og udfører tredjepartskontrol.

Ce-Bra er landsdækkende og ejes af to erfarne brandrådgivere med kontor i Vejle og Varde. Kontakt Ce-Bra og få rådgivning om, hvordan brandsikkerhed kan indgå i arkitektens design, indfri dine ønsker og lovgivningens krav.

TILBYGNING

I forbindelse med tilbygningsprojekter analyserer Ce-Bra det konkrete projekt, og tilpasser den nødvendige brandtekniske rådgivning og dokumentation. 
 
Ce-Bra kan håndtere alle størrelser tilbygninger, lige fra de små simple til mere komplekse tilbygninger, der kræver en fuld brandteknisk dimensionering.

NYBYGNING

Ce-Bra tilbyder certificeret brandteknisk rådgivning til alle typer af nybyggeri, uanset størrelse, kompleksitet og brandklasse.

Vi har fokus på at integrere den nødvendig og lovpligtige brandsikkerhed på en måde, som harmonerer med arkitektens design og bygherres ønsker til byggeriet.

OMBYGNING

Ce-Bra er i stand til meget præcist at identificere og afgrænse, hvilke dele af det eksisterende byggeri der skal omfattes af den nødvendige brandtekniske dokumentation for ombygningen.

Ce-Bra afgrænser, hvad der skal opfylde gældende lovgivning, og hvad der kan betragtes som eksisterende godkendte brandtekniske forhold.